top of page

Klachtenregeling


We zien graag dat je tevreden bent over de verleende zorg en de behandelingen die wij uitvoeren bij Derma Quality. We werken dan ook continue aan de kwaliteit van de door ons verleende zorg. Wanneer je ontevreden bent over de communicatie, een behandeling of de verleende zorg, vragen wij om de klacht of suggestie aan ons kenbaar te maken. In dat geval zoeken wij graag samen naar een oplossing door met elkaar in gesprek te gaan. Vaak leidt een gesprek al tot een oplossing. Het geeft ons de mogelijkheid om klachten op te lossen en in het vervolg soortgelijke klachten te voorkomen.


Als je na het gesprek nog niet tevreden bent, kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. Wij zijn als zorgverlener aangesloten bij onze beroepsvereniging NVH. Dit geeft mogelijkheid tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht zal met alle zorgvuldigheid behandeld worden. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

bottom of page